Publicerad 2 juli 2024
Nyhet

SKR kommenterar förslag om nytt utjämningssystem

Idag har utredningen av det kommunalekonomiska utjämningssystemet presenterats. SKR ser positivt på att staten tar ett helhetsgrepp om utjämningssystemet.

Annika Wallenskog.

Annika Wallenskog.

Den parlamentariska utjämningskommitténs förslag innehåller flera förslag på förändringar som syftar till att skapa mer likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommuner och regioner. Utredningen har även sett över om vissa riktade statsbidrag skulle kunna ingå i det generella statsbidraget och vilka följdeffekter detta skulle kunna få på utjämningssystemet.

– Den här utredningen av det kommunalekonomiska utjämningen har, jämfört med tidigare utredningar, genomlyst alla delar av systemet. Exempelvis har också LSS-utjämningen utretts. Det finns många faktorer att ta hänsyn till och alla som förstår kommunal ekonomi förstår också utmaningarna i att utforma ett perfekt system, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Förlag om principer för riktade statsbidrag

Utredningen lägger också förslag till hur antalet riktade statsbidrag ska minska, en ambition som flera regeringar har haft, men ingen hittills har lyckats med.

– För regioner och kommuner är det mycket viktigt statsbidragen är ändamålsenliga och effektiva. Att utjämningsutredningen lägger förslag om begränsande prinicper för de riktade statsbidragen är därför bra. Till exempel föreslås en nedre gräns för hur litet ett riktat statsbidrag kan vara för en enskild kommun. Här hade SKR gärna sett att utredningen vågat gå betydligt längre. Det förväntar vi oss att regeringen ska göra med utredningens analyser som grund, säger Annika Wallenskog.

Stora omfördelningseffekter

Om utredningens förslag genomförs kommer det att medföra omfattande omfördelningseffekter mellan kommuner och regioner, både till följd av uppdateringar i systemet och genom att gleshet och småskalighet förstärks.

Även inom LSS-utjämningen blir det stora omfördelningseffekter när personalkostnadsindexet tas bort. Hur mycket, beror på hur stora personalkostnader kommunerna rapporterat in tidigare.

– Det är viktigt att regeringen verkligen analyserar de förslag som rör LSS-utjämningen, så att den bidrar till likvärdighet och effektiv användning till gagn för brukarna, säger Annika Wallenskog.

SKR kommer nu närmare att analysera förslagen. Utredningen går ut på remiss till samtliga kommuner i slutet av juli.

Fakta

Utjämningssystemet är statens sätt att utjämna skillnader och skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan landets kommuner respektive mellan landets regioner.

Läs vidare

Sakkunnig

Åsa Högberg
Ekonom

Måns Norberg
Ekonom

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.