Publicerad 8 oktober 2021

Utbildningar inom mänskliga rättigheter

SKR har utvecklat olika utbildningsmaterial som kan användas av kommuner och regioner. Utbildningarna är främst framtagna för förtroendevalda eller tjänstepersoner som till exempel arbetar som utbildare eller strateger inom mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet.

I filmen får du en kort introduktion om de utbildningsinsatser som SKR erbjuder dig som har ett uppdrag eller är anställd i kommun eller region och för egen eller annans uppdrag vill höja kompetensen inom mänskliga rättigheter. Utöver förtroendevalda eller tjänstepersoner kan materialet användas av alla intresserade. Allt material kan användas individuellt eller i grupp.

Filmen är 3 minuter och 12 sekunder lång.

SKR erbjuder kommuner och regioner:

  • Grundläggande presentation i PowerPoint om mänskliga rättigheter med talarmanus som stöd för dig som själv ska genomföra utbildning eller presentation.
  • Lokal utbildning för ökad integrering av mänskliga rättigheter i styrning och ledning.
  • Webbutbildning för att öka kunskapen inom mänskliga rättigheter för dig som verkar i svensk offentlig verksamhet.
  • Rättighetskortlek för praktisk övning och tillämpning av mänskliga rättigheter. Ett verktyg för samtal om hur rättigheterna hänger samman och är beroende av varandra.

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare
  • Cecilia Ramqvist
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR