Publicerad 23 februari 2024

Utbildningar inom mänskliga rättigheter

SKR har utvecklat olika utbildningsmaterial för kommuner och regioner inom mänskliga rättigheter (MR). De är främst framtagna för förtroendevalda eller tjänstepersoner som till exempel arbetar som utbildare eller strateger inom mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet.

Lokal utbildning om MR

Lokal utbildning för ökad integrering av mänskliga rättigheter i styrning och ledning. På uppdrag och utifrån syfte och mål erbjuder SKR ett anpassat program åt kommuner och regioner. Utbildningen kan genomföras digitalt eller på plats i kommunen eller i regionen.

Lokal utbildning inom mänskliga rättigheter

E-utbildning inom MR

En kostnadsfri e-utbildning för att öka kunskapen inom mänskliga rättigheter för dig som verkar i svensk offentlig verksamhet. SKR och Uppsala universitet har tagit fram utbildningen i samverkan.

E-utbildning inom mänskliga rättigheter

Handledning

Handledningen innehåller beskrivningar av e-utbidlningens innehåll och olika delar. Du har nytta av handledningen oavsett om du går utbildningen enskilt eller i grupp. Om du är ledare för en grupp kan du använda handledningen som ett stöd i lokal utbildning.

Handledning e-utbildning mänskliga rättigheter (PDF) Pdf, 812 kB.

Fördjupning – praktiska övningar "case"

Till e-utbildningen finns också en bank med olika praktiska övningar som en fördjupande del i utbildningen. De är framtagna och kvalitetsgranskade av respektive organisation.

Casebank MR-utbildningen

Principer för MR

För att illustrera principerna har SKR arbetat fram en rättighetskortlek som utgår från några grundläggande mänskliga rättigheter. Verktyget kan användas vid samtal om hur rättigheterna hänger samman och är beroende av varandra.

Öva principer för mänskliga rättigheter

Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.