Publicerad 23 maj 2024

Öva principer för mänskliga rättigheter

Principerna om universalism och odelbarhet är grundläggande för mänskliga rättigheter. Det innebär att mänskliga rättigheter gäller för alla människor och att rättigheterna hänger samman och är beroende av varandra. Du kan använda en kortlek som stödmaterial i ditt arbete.

För att illustrera principerna har SKR arbetat fram en rättighetskortlek som utgår från några grundläggande mänskliga rättigheter. Du kan ladda ner kortleken som PDF - skriva ut den i A4- format och klippa isär korten. Arbeta gärna i mindre grupper och diskutera tillsammans hur rättigheterna hänger samman och är beroende av varandra.

Rättighetskortlek, A4-format (PDF) Pdf, 1 MB.

Instruktion till övning med rättighetskortleken

 1. Dela in er i mindre grupper, minst två och två.
 2. Varje grupp får nu fem minuter på sig att välja ut ett enda kort som får representera den för gruppen allra viktigaste rättigheten. När fem minuter har gått måste gruppen ha enats om en mänsklig rättighet.
 3. Diskutera tillsammans – låt grupperna motivera sina val och prioriteringar.
 4. Nästa runda – nu får grupperna fem minuter till på sig att välja ytterligare två rättigheter.
 5. Diskutera tillsammans – låt grupperna motivera sina slutgiltiga val av de tre mänskliga rättigheter som har valts ut:
 • Hur hänger de tre rättigheterna samman med varandra?
 • Hur resonerade grupperna när de valde bort andra rättigheter?
 • Kan vi säkerställa alla människors tillgång till de valda rättigheterna om vi inte säkerställer tillgången till de rättigheter vi tvingats välja bort?

Diskutera tillsammans

Syftet med övningen är att visa och få till en diskussion om hur rättigheterna hänger samman med varandra, och hur flera faller bort om vi tvingas prioritera mellan mänskliga rättigheter.

Titta på vilken typ av artiklar som valts i grupperna. Är det företrädesvis positiva rättigheter – som exempelvis rätt till vård, utbildning eller bostad; eller negativa rättigheter – som exempelvis religionsfrihet, yttrandefrihet, skydd mot godtyckliga frihetsberövanden eller förbud mot slaveri?

Informationsansvarig

 • Cecilia Ramqvist
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.