Artikeln publicerades 7 april 2022

Lokal utbildning inom Mänskliga rättigheter

SKR erbjuder utbildningsdagar till kommer och regioner som vill säkerställa de mänskliga rättigheterna i politik och verksamhet. Utifrån syfte och mål erbjuds ett program, till exempel i form av en föreläsning eller en workshop mot en avgift.

Exempel på innehåll

Utifrån syfte och mål erbjuds ett program, till exempel i form av en föreläsning eller en workshop mot en avgift (eller kostnad).

  • Grundläggande kunskaper om mänskliga rättigheter.
  • Integrera mänskliga rättigheter i styrning och ledning.
  • Rättighetsbaserat arbetssätt i olika verksamheter - vad innebär det för brukaren, eleven, kunden, patienten och för de anställda.
  • Agenda 2030 - hur bidrar mänskliga rättigheter till att uppnå målen.
  • Hur kan kommunen eller regionen starta ett systematiskt MR-arbete?

Målgrupp

  • Förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.