Publicerad 31 januari 2022

2. Vilken organisation har riggats för att arbeta med rättigheterna?

Det behöver finnas en samordnande funktion till exempel en arbetsgrupp och resurser för genomförandet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR