Publicerad 2 april 2024

Poddavsnitt #125 Lagen om konsultation i frågor som rör det samiska folket

Tanken med den nya lagen är att kommuner och regioner ska kunna göra det samiska folket delaktiga i frågor som är särskilt viktiga för dem. De ska också kunna komma med olika perspektiv tidigare i processer kring frågor som är särskilt viktiga, säger Cecilia Ramvist.

Den konsultationsskyldighet som gäller sedan den 1 mars 2024 berör många verksamhetsområden i kommuner och regioner. Det kan handla om markanvändning och därmed detalj- och översiktsplanering, ärenden inom kultur- och fritidsområdet, liksom besöksnäringen. Detsamma gäller beslutsfattande som rör samisk skola, samisk äldreomsorg och samisk förskola i kommunerna.

För regionernas del kan konsultationsskyldigheten bli aktuell exempelvis vid vissa beslut om sjukvård och regional utveckling.

Lagen syftar till att främja det samiska folkets inflytande i ärenden som har särskild betydelse för samerna. I avsnittet medverkar jurist Helena Linde, som berättar med om vad som gäller och hur lagen kan tillämpas.

Avsnittet finns där poddar finns.

#125 Lagen om konsultation i frågor som rör det samiska folket

Medverkande

  • Helena Linde, förbundsjurist, SKR
  • Love Edenborg, SKR
  • Cecilia Ramqvist, SKR
  • Nils Munthe, SKR

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare
  • Cecilia Ramqvist
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.