Publicerad 14 april 2023

Gott liv som äldre med intellektuell funktionsnedsättning

Aktiviteter och boende för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

I takt med att andelen äldre med intellektuella funktionsnedsättningar (IF) växer, ökar också behovet av mer kunskap hos så väl personer med IF som hos organisationer, kommuner och beslutsfattare.

Projekt Gott liv som äldre – aktiviteter och boende för personer med IF var ett tre-årigt nationellt Arvsfondsprojekt, delfinansierat av Sveriges Kommuner och Regioner. Länsförbundet FUB Västmanland var projektägare.

I projektet undersöktes bra boenden i fyra kommuner samt bra aktiviteter i fyra kommuner. Äldre personer med IF utbildades till seniorexperter under två år i ytterligare fyra kommuner. I denna skrift är kunskapen från projektet samlad. Här finns även metodstöd för flytt och pension.

Skriften finns även i en lättläst version.

Gott liv som äldre med intellektuell funktionsnedsättning - lättläst

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.