Publicerad 31 maj 2024

Rättighetsbaserat arbetssätt

I den här skriften får ni ta del av hur ett antal kommuner och regioner har tillämpat rättighetsbaserat arbetssätt som möjliggör ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter.

Kommuner och regioner ska i sina verksamheter respektera, skydda och främja de mänskliga rättigheterna. Som stöd i detta har SKR tagit fram en plattform för policy- och verksamhetsutveckling som utgår ifrån rättighetsbaserat arbetssätt. Rättighetsbaserat arbetssätt bygger på principerna om icke-diskriminering och jämlikhet, deltagande och inkludering samt transparens och ansvar. I den här skriften får ni ta del av hur ett antal kommuner och regioner har tillämpat arbetssättet, som möjliggör ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter men även leder till ökad tillit, stärkt demokrati, rätt insatser och god kvalitet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.