Publicerad 19 mars 2021

Enkätfrågor HME

Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för de tre delindex motivation, ledarskap och styrning.

Motivation

 1. Mitt arbete känns meningsfullt.
 2. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete.
 3. Jag ser fram emot att gå till arbetet.

Ledarskap

 1. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser.
 2. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare.
 3. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete.

Styrning

 1. Jag är insatt i min arbetsplats mål.
 2. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt.
 3. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete.

Modell och användaranvisningar, HME (PDF) Pdf, 1 MB.

Informationsansvarig

 • Örjan Lutz
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.