Publicerad 1 juni 2021

Uppgifter i register

Uppgifterna i ett Nationellt Kvalitetsregister omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Inför registrering

Varje patient ska enligt lag informeras före registrering i ett Nationellt Kvalitetsregister.

Om det inte är möjligt att lämna informationen innan registrering, ska den lämnas så snart som möjligt. Vid till exempel akutvård kan patienten informeras efter behandling eller vid utskrivning.

Information om registrering ska även ges till barn och ungdomar. Barnets självbestämmanderätt och inflytande över personuppgiftsbehandlingen i ett kvalitetsregister ska utökas i takt med ålder och mognad.

Få uppgifter borttagna

Det står varje patient fritt att, utan kostnad, få sina uppgifter borttagna ur ett Nationellt Kvalitetsregister när som helst.

Patienten vänder sig antingen direkt till sin vårdgivare eller till registerhållaren eller kontaktperson för det aktuella registret.

Det Nationella Kvalitetsregistret ska tillhandahålla en blankett för detta. När registerhållaren fått blanketten ska alla uppgifter i registret om patienten raderas.

För dig som patient

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.