Publicerad 1 juni 2021

Information till patienter om kvalitetsregister

För att underlätta arbetet med informationen finns både färdigt material, mallar och andra verktyg framtaget. Det säkerställer också att alla patienter får samma information.

Informationsmaterial och mallar

Stödfunktionen har tagit fram flera mallar för patientinformation som stöd i kvalitetsregistrets informationsskyldighet. Materialet omfattar:

  • Övergripande patientinformation om deltagande i kvalitetsregister
  • Informationstext till kvalitetsregistrens hemsidor
  • Affisch att sätta upp i behandlings- eller väntrum
  • Patientinformation på lättläst svenska
  • Kort information för att komplettera till exempel kallelse till vårdgivare

Information på flera språk

Grundinformation om Nationella Kvalitetsregister till patienter finns översatta på fyra språk: arabiska, engelska, persiska och somaliska.

Stöd för information till patienter

Verktyg för utvecklingsarbete

Kvalitetsregistercentrum QRC Stockholm har tagit fram en verktygslåda med flera olika verktyg och metoder som är till hjälp för att ta in patientperspektivet i registrets utvecklingsarbete.

Verktygslåda på QRC Stockholm.se

Tillbaka till start

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.