Publicerad 1 juni 2021

Patienter i kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister ska följa upp kvaliteten i hälso- och sjukvården i flera dimensioner. Att systematiskt samla in uppgifter om hur patienter inom den allmänna hälso- och sjukvården och i den kommunala hälso- och sjukvården upplever sin hälsosituation och den givna vården är en viktig del. Detta ska vara utformat så att patienterna kan vara delaktiga i uppföljningen.

Patienters delaktighet

När många patienter deltar i ett kvalitetsregister är det möjligt att jämföra resultat mellan olika vårdenheter i hela landet eller i en region. Arbetssätt, behandlingsmetoder, läkemedel och produkter som ger bra resultat för till exempel en viss grupp patienter och vilka som inte längre bör användas kan följas upp. Ju fler som är med i registret desto säkrare blir resultaten.

Bidrar med kunskap

Patienter kan delta i utvecklingen av vården och av enskilda kvalitetsregister genom att till exempel ingå i en styrgrupp eller referensgrupp för ett register. Nationella Kvalitetsregister uppmanas att använda patientrapporterade mått och att samarbeta med patientorganisationer, och idag har hälften av kvalitetsregistren patientföreträdare i sina styrgrupper. Majoriteten av alla register har eller planerar för någon form av patientrapporterade mått. En viktig del i detta är att patientföreträdare ska kunna bidra med unik kunskap då man väljer vilka mått ett kvalitetsregister ska innehålla för att bäst belysa patientnyttan med vårdinsatserna.

Utformning av resultat

Företrädare för patienter kan också med fördel vara med och utforma hur resultaten presenteras så att de får den typ av information de önskar och på ett enkelt sätt. Vården behöver både patientrapporterade mått och aktiva patienter, det ena gör inte det andra överflödigt. Aktiva företrädare kan påverka registrens utformning genom sitt arbete i styrgrupper, men den systematiska kunskapen om symptom, funktion och välbefinnande är nödvändig för att vårdgivaren och patienterna tillsammans ska kunna fortsätta utveckla vården.

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.