Publicerad 11 oktober 2021

Kunskapsstyrning nationellt, sjukvårdsregionalt och regionalt

Det Nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård omfattar arbete nationellt, sjukvårdsregionalt och regionalt.

Nationella programområden (NPO)

Inom kunskapsstyrningssystemet finns ett antal nationella programområden (NPO). Samtliga kvalitetsregister är kopplade till minst ett NPO. För varje NPO finns ett sjukvårdsregionalt värdskap.

Om NPO på kunskapsstyrningvard.se

Samverkansgrupper (NSG)

Inom kunskapsstyrningssystemet finns även ett antal samverkansgrupper (NSG), varav en är Samverkansgruppen för Nationella Kvalitetsregister.

Om NSG på kunskapsstyrningvard.se

Regionala programområden och samverkansgrupper (RPO/RSG)

På sjukvårdsregional nivå finns regionala programområden (RPO), ett för varje nationellt programområde. Det finns även grupperingar för det sjukvårdsregionala samarbetet inom de nationella samverkansgruppernas fält. De ska initiera frågor för nationell samverkan och anpassa och omsätta den kunskap som tas fram nationellt, och säkra att det når hela vägen ut till patientmötet. RPO ska bland annat samverka med regionalregistercentrumorganisation.

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.