Publicerad 1 juni 2021

Nationella programområden (NPO)

Arbetet i NPO speglar hela vårdkedjan - från prevention, symtom och kontakt till att utreda, ställa diagnos, behandla, rehabilitera, ge palliativ vård och följa upp. NPO ska bidra i utvecklingen och användningen av kvalitetsregistren. Syftet är att registren ska fortsätta att bidra till att skapa en god, jämlik och kunskapsbaserad vård.

Programområdenas uppdrag

I samtliga programområdens uppdrag med Nationella Kvalitetsregister ingår att:

  • Samarbeta och samordna utveckling tillsammans med registren.
  • Integrera kvalitetsregistren i kunskapsstyrningssystemet.
  • Bidra till att kvalitetsregister används systematiskt i vård och omsorgs förbättringsarbete.
  • Bidra till ökad anslutning och täckningsgrad.
  • Främja användbarhet i klinisk vardag.
Del 6: Forskning och industrisamverkan

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.