Publicerad 1 juni 2021

Framtidens patientrapporterade mått

Det finns idag ett stort antal olika patientrapporterade mått, även inom en och samma hälsodomän. Ett problem med det är att måtten oftast inte går att jämföra med varandra, eftersom de inte använder samma mätskala och oftast inte täcker in exakt samma delar. Moderna enkäter i form av generiska eller sjukdomsspecifika item-banker löser dessa, och flera andra, mätproblem.

Item-bank

En item-bank är en databas med ett stort antal frågor som kan individanpassas.

Med hjälp av ett datorprogram (Computer Adaptive Testing, CAT) väljs de mest relevanta frågorna till varje person utifrån dennes svar på föregående frågor. Alla svar är jämförbara precis som i en traditionell enkät även om personerna inte svarar på samma frågor och på olika många. Dessutom behövs färre frågor än i en traditionell enkät för att uppnå minst lika hög mätprecision.

PROMIS

Under perioden 2016 - 2019 pågick ett utvecklingsprojekt avseende nationella item-banker. I ett första skede har några utvalda item-banker inom det amerikanska item-banksystemet PROMIS (Patient-Reported Outcomes Measurement Information System) översatts till svenska och validerats under svenska förhållanden. Under 2020 har detta arbete i huvudsak varit vilande i väntan på att den framtida organiseringen av insamling av patientrapporterade mått till Nationella Kvalitetsregister ska beslutas.

PROMIS finns både för vuxna och barn, och inkluderar ett stort antal hälsodomäner.

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.