Publicerad 28 februari 2022

Kvalitetssäkra data

Kontinuerlig utveckling av Nationella Kvalitetsregisters innehåll är viktig för fortsatt användbarhet och utvecklingsarbete inom vård och omsorg. För att data ska kunna användas krävs att den är korrekt och standardiserad. Korrekt data innebär att man mäter rätt saker med rätt metoder, för att få kompletta och tillförlitliga resultat. Registret ska ha kriterier för sin datainsamling.

Visualisering och öppen publicering av data

Det är viktigt att vården och omsorgen har tillgång till aktuell data från de Nationella Kvalitetsregistren, så att den kan användas i utvecklings- och förbättringsarbeten. Alltmer data från registren presenteras därför bland annat på webbplatsen Vården i siffror.

Vården i siffror

Vården i siffror är en visningsyta för bland annat kvalitetsregisterdata för kvalitetssäkring och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Där presenteras aktuella fakta i form av mått och resultat. Respektive Nationellt Kvalitetsregister bestämmer vilka kvalitetsindikatorer som är relevanta att visa på Vården i siffror. Kvalitetsregister levererar i dag data till Vården i siffror genom automatiska överföringar, vilket gör det möjligt att kontinuerligt publicera färska uppgifter.

Vården i siffror

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.