Publicerad 1 juni 2021

Samverkan med kvalitetsregister

Antalet förfrågningar om datauttag och intresset från industrin och från internationella aktörer att samverka med kvalitetsregistren ökar.

Samverkan med industrin

Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister erbjuder stöd vid förfrågningar och diskussioner om samarbete med industrin och Life Science-sektorn. I överenskommelsen om samverkan mellan SKR och industrins företrädare om kvalitetsregister finns riktlinjer för etiska, juridiska och ekonomiska överväganden som behövs för god samverkan.

Industrisamverkan

Internationell samverkan

Det finns ett stort internationellt intresse för svenska Nationella Kvalitetsregister. Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har en samordnande roll när det gäller generella frågor om internationellt samarbete.

Del 4: IT och visualisering av data

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.