Publicerad 1 juni 2021

Vad är ett Nationellt Kvalitetsregister?

Ett Nationellt Kvalitetsregister innehåller individbaserade patientuppgifter om problem, diagnos, behandling och resultat för olika sjukdomar eller tillstånd inom den allmänna hälso- och sjukvården och den kommunala hälso- och sjukvården.Registren ger kunskap om hur vården fungerar och kan förbättras. Rätt använda bidrar de till att utveckla vården och därmed till att rädda liv.

Över 100 register

I Sverige finns drygt etthundra Nationella Kvalitetsregister. De har byggts upp under många år, och administreras av de professionella yrkesgrupper som själva har nytta av dem i sin yrkesvardag. Professionens stora engagemang i registerutvecklingen är ett fundament i arbetet.

Inrapportering till kvalitetsregister

Alla vård- eller omsorgsenheter i landet kan föra in uppgifter i det kvalitetsregister som är relevant för just deras patienters diagnoser eller problem. Att ha en hög täckningsgrad är viktigt för att data ska kunna användas vid verksamhetsutveckling, förbättring och forskning. Täckningsgrad är ett mått på hur stor andel av den avsedda populationen som återfinns i registret.

Valideringshandboken: avsnitt Beräkning av täckningsgrad

Kvalitetsregistrens historia

Att samla in uppgifter om vårdens resultat är ingen ny idé, redan tidigt på 1800-talet formulerades tankar kring register inom vården. En av de första som gjorde mätningar i större skala och som kan ses som föregångare till dagens kvalitetsregister var Ernest Codman som verkade i USA i början av 1900-talet. I Sverige startade de första nationella kvalitetsregistren inom ortopedin under 1970-talet.

Kvalitetsregistrens historia

Vision

Nationella Kvalitetsregister ska bidra till att:

  • Rädda liv och uppnå jämlik hälsa.
  • Användas aktivt för uppföljning, lärande, kvalitetsutveckling, förbättring, forskning och ledning.

Mål

Nationella Kvalitetsregister ska:

  • Vara en integrerad del i ett nationellt hållbart system för den samlade kunskapsstyrningen och uppföljningen av svensk hälso- och sjukvård.
  • Vara ett viktigt stöd för att uppnå en kunskapsbaserad och jämlik hälsa och resurseffektiv vård och omsorg.
  • Användas i förbättringsarbete i vårdens och omsorgens verksamheter samt som kunskapskälla för klinisk forskning, inklusive samarbete med Life Science-sektorn.

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.