Publicerad: 18 december 2019

Politiskt ledarskap

SKR stärker utvecklingen av det politiska ledarskapet. Du som är kommunstyrelsens ordförande, regionstyrelsens ordförande, oppositionsråd och heltidsarvoderat råd får stöd i ditt uppdrag att styra och leda en kommun eller en region samt att stärka demokratin.

Deltagare i Sveriges Kommuner och Regioners ledarprogram för toppolitiker 2018.

Deltagare i ledarprogram för toppolitiker 2018.

Tre delar i uppdraget och dess utmaningar

Ett ledarskap som stärker och utvecklar demokratin
Att skapa delaktighet och medskapande på ett tidigt stadium för att tillsammans bygga bra beslut.

Ett ledarskap som får genomslag och ger resultat
Att styra och leda en stor organisation och att leverera välfärdstjänster utifrån ekonomiska förutsättningar och behov.

Ett ledarskap som är hållbart
Att stärka och utveckla ledarskapet för att klara uppdraget som toppolitiker.

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lena Lindgren
    Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!