Publicerad: 27 januari 2021

Politiskt ledarskap

SKR stärker utvecklingen av uppdraget som politiska ledare. Du som är kommunstyrelsens ordförande, regionstyrelsens ordförande, oppositionsråd och heltidsarvoderat råd får stöd i ditt uppdrag att styra och leda en kommun eller en region samt att stärka demokratin.

Deltagare i Sveriges Kommuner och Regioners ledarprogram för toppolitiker.

Deltagare i SKR:s ledarprogram för toppolitiker 2019-2020

Uppdraget som politiska ledare i kommuner och regioner

SKR arbetar med att stärka utvecklingen av uppdraget som politiska ledare i att styra och leda en kommun eller region samt att utveckla demokratin. Inom dessa delar har SKR formulerat utmaningar i olika program och utvecklingsinsatser som erbjuds toppolitiker. Det sker utifrån tre delar av uppdraget och dess utmaningar:

Ett ledarskap som stärker demokratin
Att skapa delaktighet och medskapande på ett tidigt stadium för att tillsammans bygga bra beslut.

Ett ledarskap som får genomslag och ger resultat
Att styra och leda en stor organisation och att leverera välfärdstjänster utifrån ekonomiska förutsättningar och behov.

Ett ledarskap som är hållbart
Att stärka och utveckla ledarskapet för att klara uppdraget som toppolitiker.

Intervjuer om erfarenheter i uppdraget

I tre korta intervjuer delar kommunstyrelseordföranden och regionstyrelse ordföranden erfarenheter om hur de gör för att stärka demokratin, skapar genomslag och resultat samt hur de är hållbara i sin vardag

Uppdraget som politiska ledare, intervjuer

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lena Lindgren
    Projektledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!