Publicerad: 13 februari 2020

Barnkonventionen blir svensk lag

Riksdagen har beslutat att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020.

Vägledningen om tolkning och tillämpning av barnkonventionen är nu publicerad och med anledning av det har Barnombudsmannen fått ett uppdrag att utbilda och sprida information om detta:

Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter

Uppdrag till Barnombudsmannen att genomföra utbildnings- och spridningsinsatser om vägledningen vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter

Utredning om barnkonventionen försenad

Barnkonventionsutredningen som skulle ha redovisat sitt betänkande i november blir försenad ett helt år. Utredningens uppdrag är att kartlägga hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen, som blir svensk lag den 1 januari 2020. Regeringen har beslutat att förlänga utredningstiden till 15 november nästa år efter begäran från utredaren.

Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör
  • Birgitta Andersson
    Utbildare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!