Publicerad 13 maj 2024

Barnets rättigheter

De flesta verksamheter som barn och unga kommer i kontakt med finns i landets kommuner och regioner. SKR arbetar aktivt för att stödja arbetet med att stärka barnets rättigheter.

SKR ger stöd till kommuner och regioner genom bland annat utbildningar, handledning, enskild rådgivning och att hålla ihop olika nätverk som arbetar med barnets rättigheter. Det finns även stödjande material och lärande exempel att ta del av.

Utbildningar och seminarier

SKR utbildar i barnkonventionen och erbjuder årliga barnrättskonferenser.

Utbildningar barnets rättigheter

SKR arrangerar även utbildningar på uppdrag. Det kan vara grundutbildningar men även fördjupande utbildningar enligt överenskommelse. Kontakta SKR nedan.

En del av flera mänskliga rättigheter

SKR:s verktyg Prisma kopplar ihop artiklar i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen med de jämställdhetspolitiska målen, de folkhälsopolitiska målområdena och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Prisma

Lärande exempel

Nyhetsbrev

Publikationer

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.