Publicerad: 28 augusti 2020

HME-enkäten på engelska

Om icke svenskspråkiga medarbetare ska svara på HME-enkäten så finns det en engelsk översättning av både frågorna och svarsalternativen. Vi uppmanar alla att använda just dessa frågor och inte göra egna översättningar eftersom det gör undersökningen osäkrare.

Sustainable employee engagement

Motivation
1a. My work feels meaningful.
1b. I learn new things and develop in my everyday work.
1c. I look forward to going to work.

Leadership
2a. My immediate manager shows appreciation for my contributions at work.
2b. My immediate manager shows confidence in me as an employee.
2c. My immediate manager provides me with what I need in order for me to take responsibility in my work.

Strategic management
3a. I know the objectives of my workplace.
3b. The objectives of my workplace are followed-up and evaluated in a good way.
3c. I know what is expected of me in my work.

Answering alternative
1. Strongly disagree
2. Disagree
3. Neither agree nor disagree
4. Agree
5. Strongly agree

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!