Cirkulär – viktig information från SKR

Här hittar du SKR:s cirkulär – exempelvis rekommendationer, tolkningar av nya lagar och information om avtal.

SKR ger ut ett cirkulär när vi behöver nå samtliga kommuner och regioner med information om nya betydande förutsättningar för verksamheten. Informationen är av karaktären att alla kommuner och regioner behöver känna till den. Den tydliggör och minskar behovet av egna tolkningar.

Sök cirkulär

Listan nedan visar alla cirkulär sorterat i nummerordning med det senaste överst. Använd sökfunktionen om du vill leta efter ett särskilt cirkulär.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

 • Lokala ordningsföreskrifter

  I detta cirkulär redovisas ett uppdaterat underlag för allmänna lokala ordningsföreskrifter och torghandelsföreskrifter med kommentarer, som ersätter...

  Verksamhetsområde:Juridik

  Ämne:Trafik och infrastruktur, Trygghet och säkerhet

  Löpnummer/utgåva:23:04

 • Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser § 13 angående dygnsvila samt förläggning av arbetstid

  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har träffat överenskommelse om ändringar i Allmänna b...

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

  Ämne:Kollektivavtal

  Löpnummer/utgåva:23:03

 • Ändrade belopp i TRAKT T den 1 januari 2023

  Belopp för skattefritt traktamente ändras från och med den 1 januari 2023. Följdändring görs i beloppsbilaga till TRAKT T.

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

  Ämne:Kollektivavtal

  Löpnummer/utgåva:23:02

 • Ändringar i Avgiftsbefrielseförsäkringen AKAP-KR 2023-01-01

  Följdändringar i Avgiftsbefrielseförsäkringen med anledning av ändringar i pensionsavtalet AKAP-KR från och med 1 januari 2023.

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

  Ämne:Kollektivavtal

  Löpnummer/utgåva:22:60

 • Överenskommelse om ändringar i AKAP-KR och KAP-KL

  Parterna har träffat överenskommelse om ytterligare ändringar i Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KR) samt KollektivAvtalad Pension (KAP-...

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

  Ämne:Kollektivavtal

  Löpnummer/utgåva:22:59

 • Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2023

  SCB har presenterat utfallet av utjämningssystemet för 2023. Tabeller med utfall och beräkningsunderlag finns på SCB:s webbplats. Förändringarna enli...

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Ämne:Bokföring och redovisning, Budget och planering, Utjämningssystem

  Löpnummer/utgåva:22:58

 • Slutligt utfall av 2021 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2022, 2023 och 2024

  I cirkulär 22:57 presenteras kommunvisa uppgifter för utfallet av fastighetsavgiften 2021 samt prognos för åren 2022–2024, för användning i budget oc...

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Samhällsplanering

  Ämne:Bokföring och redovisning, Budget och planering, Byggande, Fastigheter

  Löpnummer/utgåva:22:57

 • Redovisningsfrågor 2022 och 2023

  Som ett stöd för arbetet med bokslut och årsredovisning 2022 och inför redovisningen under år 2023 ges i cirkulär 22:56 en sammanfattande information...

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Ämne:Bokföring och redovisning

  Löpnummer/utgåva:22:56

 • Fullmäktiges val av revisorer

  Val av revisorer har särskilda villkor eftersom revisorernas oberoende är viktigt. Kommunallagen har succesivt skärpt kraven för valbarhet för reviso...

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Revision

  Löpnummer/utgåva:22:55

 • Budgetförutsättningar för åren 2022–2025

  I cirkulär 22:54 presenterar vi ny skatteunderlagsprognos, definitivt beskattningsutfall för inkomståret 2021, befolkningsuppgifter per den 1 novembe...

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Ämne:Budget och planering

  Löpnummer/utgåva:22:54

Prenumerera

Du kan prenumerera på cirkulär från SKR. Du får ett meddelande skickat till din e-post när det finns ett nytt cirkulär inom det verksamhetsområde som du valt att prenumerera på.

Prenumerera på cirkulär