Publicerad 27 december 2022

Cirkulär - viktig information från SKR

Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2023

SCB har presenterat utfallet av utjämningssystemet för 2023. Tabeller med utfall och beräkningsunderlag finns på SCB:s webbplats. Förändringarna enligt cirkulär 22:58 avser kostnadsutjämningen, LSS-utjämningen, regleringsposten 2023 samt förändrade skattesatser för 2023.

Informationsansvarig

  • Måns Norberg
    Ekonom
  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.