Publicerad 21 december 2022

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 18:8.

Fullmäktiges val av revisorer

Val av revisorer har särskilda villkor eftersom revisorernas oberoende är viktigt. Kommunallagen har succesivt skärpt kraven för valbarhet för revisorer de senaste mandatperioderna. Detta cirkulär går igenom vad som gäller för fullmäktiges val av revisorer för granskning av styrelse, nämnder och beredningar, kommunala företag, kommunalförbund och finansiella samordningsförbund.

Från 2018 har ytterligare en regel tillkommit som innebär att en revisor inte är valbar till fullmäktige. Cirkuläret har uppdaterats 2022.

Informationsansvarig

  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.