Publicerad 27 december 2022

Cirkulär - viktig information från SKR

Slutligt utfall av 2021 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2022, 2023 och 2024

I cirkulär 22:57 presenteras kommunvisa uppgifter för utfallet av fastighetsavgiften 2021 samt prognos för åren 2022–2024, för användning i budget och bokslut. Senaste prognosen för fastighetsavgiften presenterades i cirkulär 21:52.

Informationsansvarig

  • Måns Norberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.