Publicerad 24 januari 2023

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 1995:41.

Lokala ordningsföreskrifter

I detta cirkulär redovisas ett uppdaterat underlag för allmänna lokala ordningsföreskrifter och torghandelsföreskrifter med kommentarer, som ersätter det tidigare cirkuläret 1995:41.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.