Publicerad 19 december 2022

Cirkulär - viktig information från SKR

Redovisningsfrågor 2022 och 2023

Som ett stöd för arbetet med bokslut och årsredovisning 2022 och inför redovisningen under år 2023 ges i cirkulär 22:56 en sammanfattande information om ett antal aktuella redovisningsfrågor.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.