Publicerad 21 december 2022

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om ändringar i AKAP-KR och KAP-KL

Parterna har träffat överenskommelse om ytterligare ändringar i Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KR) samt KollektivAvtalad Pension (KAP-KL).

Överenskommelsen innebär huvudsakligen att parterna reglerat hur den intjänade pensionsrätten 2022-12-31 (IPR 2022-12-31) ska värdesäkras. Värdesäkringen av IPR 2022-12-31 kommer att ske på samma sätt som för IPR 1997-12-31.

Detta cirkulär innehåller ingen rekommendation till beslut

Informationsansvarig

  • Niclas Lindahl
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.