Publicerad 15 december 2022

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetförutsättningar för åren 2022–2025

I cirkulär 22:54 presenterar vi ny skatteunderlagsprognos, definitivt beskattningsutfall för inkomståret 2021, befolkningsuppgifter per den 1 november 2022 och reviderad befolkningsprognos, kommunal verksamhet – sammanvägt prisindex samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.