Publicerad 16 mars 2023

Lärande exempel, klimat: Styrning och ledning

En förutsättning för att minska klimatpåverkan och anpassa kommuner och regioner till ett förändrat klimat är ett tydligt politiskt ledarskap och väl utvecklade strukturer för mål, uppföljning och genomförande.

Politisk antagna mål bidrar till mandat att prioritera klimatarbetet i den kommunala och regionala verksamheten och uppföljning bidrar i sin tur till att skapa incitament för genomförande. Flertalet kommuner och regioner tar avstamp i internationellt och nationellt uppsatta mål såsom Agenda 2030 och Sveriges miljömål.

Lärande exempel

 • Kommunen tar täten för att Lund ska vara klimatneutralt senast 2030

  Kommunfullmäktige i Lund siktar på att Lunds kommun ska vara klimatneutral och fossilbränslefri senast 2030. För att nå dit behöver kommunorganisationen vara ett föredöme och samverka brett med olika samhällsaktörer. En ledstjärna är att arbeta transparent och på ett sätt som är vetenskapligt förankrat.
  Innovation Byggande, Klimat, Trafik och infrastruktur
 • Kommunala klimatlöften i ett Västra Götaland som ställer om

  ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” är en kraftsamling av västsvenska aktörer som tillsammans verkar för en attraktiv och hållbar framtid. Kommunala klimatlöften är en specifik satsning inom ramen för kraftsamlingen riktad mot länets kommuner för att öka takten i arbetet med att minska utsläppen.
  Samhällsplanering Klimat
 • Vingåkers kommun mäter hur varje politiskt beslut bidrar till målen i Agenda 2030

  Vingåkers kommun har, istället för övergripande målformuleringar utifrån Agenda 2030, valt att för varje politiskt beslut i nämnd redovisa hur beslutet bidrar till de olika målen i Agendan. Redovisningen görs i tjänsteutlåtandet och resultatet sammanställs per nämnd och per år. Det bidragit till ökat intresse och kunskap om Agenda 2030.
  Demokrati Klimat
 • Verksamhetsfokuserad styrning och ledning – en hållbar styrmodell för Vadstena kommun

  Att styra en kommun är omfattande och komplext, därför har Vadstena kommun haft målet att ta fram en styrmodell som är lätt att förstå, såväl för medarbetare som för politiker. Från den 1 januari 2023 arbetar Vadstena kommun utifrån styrmodellen ”Verksamhetsfokuserad styrning och ledning”. Styrmodellens ambition är att förenkla och förtydliga styrning och ledning av kommuns verksamheter samt att integrera hållbarhetsstyrning i kommunens samtliga verksamhetsområden.
  Demokrati, Innovation Klimat, Politisk styrning

Informationsansvarig

 • Victoria Kalén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.