Publicerad 16 mars 2021

Klimat

Klimatet förändras. Kommuner och regioner gör stora insatser för att anpassa den fysiska planeringen och för att minska påverkan på klimatet.

SKR:s ståndpunkter för ett effektivt lokalt klimatarbete

SKR har i juni 2020 antagit förnyade ståndpunkter som lyfter möjliga insatser för kommuners och regioners klimatarbete, både i den egna verksamheten och i samspel med andra aktörer. För att minska den pågående globala uppvärmningen behövs en radikal omställning av samhällets produktion och konsumtion, redan under den närmaste tioårsperioden.

Kommuner och regioner ska vara ledande i arbetet att minska utsläpp av växthusgaser och stärka samhällets motståndskraft mot klimatförändringens konsekvenser.

Kommuner och regioner genomför kraftfulla insatser för Sveriges klimatomställning, inte minst inom fjärrvärme, kollektivtrafik, avfallshantering och utbildning och rådgivning. Det arbetet behöver fortsätta, samtidigt som vi behöver planera för och säkra infrastruktur och byggnader mot klimatförändringens effekter. Dessutom har vi stora investeringsbehov inom skola, en åldrande befolkning och kostsamma effekter av Covid 19-pandemin. Utifrån en situation med ansträngda resurser blir det nödvändigt att prioritera och att skapa flera nyttor samtidigt.

Ståndpunkter – effektiv och ledande klimatpolitik (PDF) Pdf, 406 kB.

Klimatförändringarnas lokala effekter

SKR har, baserat på underlag från SMHI och tre utvalda kommuner, låtit göra en rapport som visar vilka effekter klimatförändringarna kan få på lokal nivå. SMHI redovisar klimatscenarier beroende på om utsläppen av koldioxid fortsätter att öka som i dag eller om de minskar kraftigt. SMHI ger också förslag på hur samhället kan rustas mot ett varmare klimat.

Rapport om klimatförändringarnas lokala effekter

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset