Publicerad 13 december 2022

Vingåkers kommun mäter hur varje politiskt beslut bidrar till målen i Agenda 2030

Vingåkers kommun har, istället för övergripande målformuleringar utifrån Agenda 2030, valt att för varje politiskt beslut i nämnd redovisa hur beslutet bidrar till de olika målen i Agendan. Redovisningen görs i tjänsteutlåtandet och resultatet sammanställs per nämnd och per år. Det bidragit till ökat intresse och kunskap om Agenda 2030.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Inför att mål skulle formuleras av fullmäktige i början av mandatperioden 2018–2022 fördes en diskussion om hur kommunen skulle arbeta med Agenda 2030. Ett naturligt alternativ vore att sätta upp egna målformuleringar med koppling till Agenda 2030. Bedömningen som gjordes var dock att det lätt kan bli ”skrivtekniska” övningar där sådant som ändå skulle ha gjorts listas som bidrag till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Kommunen ville ha något skarpare och konkretare för att säkerställa verklig effekt.

Genomförande

Metoden som infördes är ganska enkel. Till varje ärende som ska beslutas politiskt skrivs ett underlag i form av ett tjänsteutlåtande. I tjänsteutlåtandet beskrivs i regel beslutet, dess bakgrund, kostnader och hur det har beretts. I mallen för tjänsteutlåtande lades det till en uppräkning av alla mål i Agendan, med sin ikoner, så att den handläggare som ansvarar för ärendet enkelt kan gå igenom listan och för de mål som är relevanta skriva en mening eller två om hur beslutet bidrar till (eller i vissa fall motverkar) till det aktuella globala hållbarhetsmålen.

Det här har arbetet lett fram till

Arbetet har lett till att kommunen har kunnat sammanställa hur den i sin helhet och per nämnd bidrar till Agenda 2030. Därtill har kunskapen om Agendan ökat både hos tjänstepersoner och förtroendevalda.

Helt manuell hantering

En utmaning har dock varit att antalet politiska beslut är stort. Det har inte heller funnits någon tekniskt stöd utan all sammanställning har fått göras manuellt. Uppföljningen av hur de politiska besluten bidragit till Agenda 2030 har av tidsskäl gjorts utifrån ett urval av beslut istället för av samtliga beslut.

Personberoende

Som liten kommun är Vingåker sårbar och beroende av enskilda tjänstemän. När den medarbetare som ansvarade för satsningen gick vidare till nytt jobb i en annan kommun tappade arbetet mycket av sin kraft.

Medskick till den som tar del av exemplet

  • Ett mycket kraftfullt verktyg för att få en konkret bild av hur kommunen och respektive nämnd bidrar till målen.
  • Tekniskt stöd krävs för att sammanställning, överblick och analys ska kunna tas fram och göras utan alltför mycket handpåläggning.
  • Flera personer bör vara delaktiga i arbetet för att minska sårbarheten.

Läs vidare

Kontaktperson

Ralf Hedin
Kommunchef
Vingåkers kommun
ralf.hedin@vingaker.se

Informationsansvarig

  • Victoria Kalén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Klimat
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
Pågår
Verksamhetsområde
Demokrati

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel