Publicerad 15 september 2021

Miljö, hälsa

SKR arbetar för att underlätta kommunernas verksamhet. Vi skapar goda förutsättningar för myndighetsarbetet och stödjer kommunerna i miljömålsarbetet. Vi följer utvecklingen av lagstiftningen och tar till vara kommunernas intressen i utredningar, nätverk och remissvar.

Aktuellt

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR