Publicerad 14 mars 2023

Lärande exempel, klimat: Stödja medborgarnas omställning

Klimatpåverkan handlar till stor del om invånarnas beteende. Kommuner och regioner har en viktig roll i att stödja medborgarnas vilja att leva klimatsmart. Det kan till exempel handla om kampanjer, medborgardialog och gemensamma aktiviteter och projekt kopplat till resande, matvanor, konsumtion, återbruk, avfallshantering och energianvändning.

Lärande exempel

 • Gröna resplaner i Linköping – hållbart resande till arbetsplatser

  Linköpings kommun arbetar med flera gröna resplaner för att öka andelen hållbara resor till, från och inom arbetet i kommunen. Utvärderingar av resandet till områdena med gröna resplaner visar bland annat på minskad trängsel och minskat utsläpp av CO2 över tid . Resplanerna har även skapat en tydlig arena för dialoger kring hållbara transporter med anställda, arbetsgivare och fastighetsägare.
  Innovation, Samhällsplanering Byggande, Klimat, Trafik och infrastruktur
 • Så kan kommunerna få fart på delningsekonomin – lärdomar från Karlstad

  Det är inte bara i stora städer som delningsekonomin håller på att ta fart. Karlstad kommuns arbete med delningsekonomi har visat att den också fungerar i mellanstora och mindre kommuner – ibland till och med lite bättre än i stora städer.
  Arbetsmarknad, Digitalisering, Innovation Klimat
 • Hållbar Sömnad – Vårgårda kommun fasar ut engångsartiklar av plast med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i fokus

  I Västra Götaland arbetar kommunerna med ett antal så kallade klimatlöften. Ett av dessa handlar om att ersätta engångsartiklar av plast med flergångsartiklar. I Vårgårda kommun har ett arbete med att internt utveckla produkter för bland annat vård och förskola gjorts på Arbetsmarknadsenheten.
  Arbetsmarknad, Innovation, Hälsa och sjukvård, Integration Klimat

Informationsansvarig

 • Victoria Kalén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.