Publicerad 25 maj 2023

Lärande exempel, klimat: Egen verksamhet

Kommuner och regioner har stora möjligheter att påverka den egna verksamhetens klimatpåverkan. Den kommunala och regionala politiken har mandat att styra såväl myndighetsorganisationen som de kommunala och regionala bolagen.

Exempel på områden är resande, transporter av varor, byggnation och fastighetsförvaltning, konsumtion och avfall, energiförsörjning och energieffektivisering. Kraftfulla verktyg är offentlig upphandling med möjligheter att ställa krav på produkters och tjänsters klimatpåverkan samt kapitalplaceringar som kan medverka till att främja företag som bidrar till att minska klimatpåverkan.

Lärande exempel

 • ”Gröna lån - ett viktigt verktyg för kommunsektorns klimatarbete”

  Kommuninvest, kommunsektorns största långivare, har sedan 2015 utvecklat ett framgångsrikt program för grön finansiering. 185 kommuner och regioner har hittills tagit Gröna lån. Programmet uppmärksammades 2021 med Miljömålspriset för sitt bidrag till att nå miljömålet begränsad klimatpåverkan.
  Digitalisering, Ekonomi Byggande, Klimat
 • Återanvändning av möbler bidrar till både ekonomisk och miljömässig hållbarhet

  Adda Inköpscentral har handlat upp ett nationellt ramavtal för cirkulära möbelflöden som blev klart för avrop i slutet av april 2022. Ramavtalet ska ge förutsättningar för Sveriges kommuner och regioner att, på ett enkelt och smidigt sätt, införa cirkulära möbelflöden i sina verksamheter och därmed minska sin resursförbrukning och klimatpåverkan.
  Digitalisering, Skola Byggande, Förskola, Klimat, Upphandling
 • Färdplanen för klimat och återbruk minskar byggandets klimatpåverkan

  Byggbranschen står inför en stor utmaning i att ställa om från linjära till cirkulära flöden och dessutom minska byggandets klimatpåverkan. Nu har Västra Götalandsregionen, VGR, pekat ut riktningen och målen är tydliga; för fastighetsförvaltningen är det dags att ställa om.
  Samhällsplanering Byggande, Klimat
 • Kommunal samordnad varudistribution på Södertörn har minskat CO2-utsläppen med 88 procent

  Samordnad varudistribution på Södertörn har minskat koldioxidemissionerna med 88% sedan start genom att optimera och minimera antalet leveranser till kommunens verksamheter. Detta har möjliggjorts genom upphandling av en transportlösning för kommunernas last-mile leveranser.
  Digitalisering Klimat, Upphandling
 • Mot högre grad av självförsörjning på el genom solceller

  Lokalförvaltningen i Göteborgs stad har antagit fram ett solenergiprogram med den långsiktiga målsättningen att 60 % av den el som förvaltningen använder senast år 2055 ska produceras av solceller. Med hjälp av engagerade medarbetare och politiker, ett nära samarbete mellan förvaltningar och långsiktiga konsultavtal har Lokalförvaltningen har sedan år 2018 slutfört 120 projekt.
  Samhällsplanering Byggande, Klimat

Informationsansvarig

 • Victoria Kalén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.