Publicerad 22 mars 2021
Frågor och svar

Vad kostar det att delta i Insikt?

Kostnaden för Insikt är tvådelad. Den är dels knuten till deltagande i Insiktsundersökningen och webbportalen, dels till enkätundersökningen. Avgiften för deltagande i Insiktsundersökningen och webbportalen betalas till SKR och avgiften för enkätundersökningen och eventuell kommunrapport betalas till den konsult som kommunen upphandlar. Det finns fyra godkända konsulter (se kontaktuppgifter nedan).

Från och med 2021 är årskostnaden för deltagande i Insiktsundersökningen och att få tillgång till webbverktyget 8 500 kronor.

I den löpande undersökningen anlitar deltagande kommuner någon av nedan angivna konsulter för insamling av data (enkäten) samt eventuellt framtagande av analyser och kommunrapporter. Kostnaden för detta beror främst på antalet ärenden, men också på vilka tjänster man beställer och kvaliteten på de register med ärenden och kontaktuppgifter som kommunen skickar till konsulterna.

Kontaktuppgifter till godkända NKI-konsulter

Informationsansvarig

  • Fredrik Berglund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.