Publicerad 22 mars 2021
Frågor och svar

Vad kostar det att delta i Insikt?

Kostnaden för Insikt är tvådelad. Den är dels knuten till webbportalen, dels till enkätundersökningen. Avgiften för webbportalen betalas till SKR och avgiften för enkätundersökningen och eventuell kommunrapport betalas till den konsult som kommunen upphandlar. Det finns tre godkända konsulter (se kontaktuppgifter nedan).

Från och med 2021 är årskostnaden för att få tillgång till webbverktyget 8 500 kronor. Det nya området Upphandling samt kostnader för utveckling av webbportalen har inneburit att det tillkommit en del kostnader för SKR och vi behöver därför öka priset med 1 000 kronor jämfört med tidigare år. Alla summor är angivna exklusive moms.

I den löpande undersökningen anlitar deltagande kommuner någon av nedan angivna konsulter för insamling av data (enkäten) samt eventuellt framtagande av analyser och kommunrapporter. Kostnaden för detta beror främst på antalet ärenden, men också på vilka tjänster man beställer och kvaliteten på de register med ärenden och kontaktuppgifter som kommunen skickar till konsulterna.

Informationsansvarig

  • Fredrik Berglund
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR