Publicerad 17 november 2021

Öppna jämförelser Företagsklimat

Öppna jämförelser Företagsklimat är en sammanställning av resultaten från servicemätningen Insikt på nationell nivå och en rankning av kommunerna.

Resultaten för Öppen jämförelse Företagsklimat 2021 kommer att offentliggöras i april 2022.

De myndighetsområden som mäts är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling.

Öppna jämförelser Företagsklimat 2020

Tidigare Öppna jämförelser Företagsklimat

Informationsansvarig

  • Fredrik Berglund
    Handläggare
  • Jan Torége
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR