Publicerad 13 december 2023

Öppna jämförelser Företagsklimat

Öppna jämförelser Företagsklimat är en sammanställning av resultaten från servicemätningen Insikt på nationell nivå och en rankning av kommunerna.

De myndighetsområden som mäts är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling.

Öppna jämförelser Företagsklimat 2023

Öppna jämförelse Företagsklimat 2023 kommer att offentliggöras den 24:e april 2024.

Öppna jämförelser Företagsklimat 2022

Den positiva utvecklingen håller i sig i SKR:s Öppna jämförelser av företagsklimatet. Företagare fortsätter att uppge en ökad nöjdhet med kommunernas service.

Öppna jämförelser Företagsklimat 2022

Undersökningens resultat för 2022 presenteras också på följande sätt

  • Standardiserade rapporter för samtliga kommuner/förbund/förvaltningar, med diagram över de viktigaste resultaten i undersökningen, fanns tillgängliga i webbportalen under rubriken rapporter från och med den 25 april.
  • Den 3 maj lades en filmad PP-presentation ut på SKR webbplats samt som nyhet via undersökningens webbportal. Det var en film på ca 20 minuter där de viktigaste resultaten från undersökningen 2022 presenterades.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Fredrik Berglund
    Handläggare
  • Jan Torége
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.