Publicerad 15 februari 2023

Nya personuppgiftslagen GDPR

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning (GDPR). Den ersätter Personuppgiftslagen (PUL).

Enligt SKR:s jurister finns inget i den nya lagstiftningen som hindrar undersökningens genomförande i framtiden. All data som lagras i SKR:s insiktsdatabas/webbverktyg är anonymiserad, materialet används för statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller företag i databasen.

Viktiga förändringar

  • Kommuner som deltar i Insikt ska informera om detta på sin webbplats. Att kommunen deltar i undersökningen, anledningen till att man deltar samt vilka myndighetsområden som berörs.
  • Register som överförs till upphandlad konsult som omfattar personuppgifter får inte längre skickas med e-post.

I artikel 5 och 89.1 i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) beskrivs vad som gäller för personuppgifter

Dataskyddsförordningen, IMY

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Fredrik Berglund
    Handläggare
  • Jan Torége
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.