Publicerad 22 mars 2021
Frågor och svar

Kontaktuppgifter till godkända NKI-konsulter

SKR har tagit fram en mall för direktupphandling av NKI-konsult för år 2022. Vi rekommenderar att mallen används som stöd för kommunens upphandling.

Mall för upphandling av konsult 2022 - ny version 2021-11-23 (Word) Word, 42 kB.

Sweco

Kontaktperson: Gunnar Lindqvist
Telefon: 072-530 35 13
E-post: gunnar.lindqvist@sweco.se

Origo Group

Kontaktperson: Tobias Jönsson
Telefon: 070- 794 66 86
E-post förfrågningar: anbudinsikt@origogroup.comE-post övriga frågor: insikt@origogroup.com

Enkätfabriken

Kontaktperson: Erik Granberg
Telefon: 070-236 93 83
E-post: erik.granberg@enkatfabriken.se

Indikator

Kontaktperson: Edvin Boije
Telefon: 070-271 79 54
E-post:edvin.boije@indikator.org

Informationsansvarig

  • Fredrik Berglund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR