Publicerad 22 mars 2021
Frågor och svar

Kontaktuppgifter till godkända NKI-konsulter

SKR har tagit fram en mall för direktupphandling av NKI-konsult för år 2021. Vi rekommenderar att mallen används som stöd för kommunens upphandling.

Mall för upphandling av konsult 2021 (Word)

Sweco

Kontaktperson: Gunnar Lindqvist
Telefon: 072-530 35 13
E-post: gunnar.lindqvist@sweco.se

Origo Group

Kontaktperson: Tobias Jönsson
Telefon: 070-794 66 86
E-post förfrågningar: anbudinsikt@origogroup.com
E-post övriga frågor: insikt@origogroup.com

Enkätfabriken

Kontaktperson: Erik Granberg
Telefon: 0702-36 93 83
E-post: erik.granberg@enkatfabriken.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset