Publicerad 17 augusti 2023

Enklare företagande, Serverat

Syftet med Serverat är att genom digitala lösningar underlätta för företagare att söka tillstånd samtidigt som kommunens handläggning effektiviseras. Därför driver SKR programmet Serverat i samarbete med Tillväxtverket och Bolagsverket.

Idag förväntar sig människor digitala kontaktvägar och god service. Därför är det viktigt att kommuner kan erbjuda detta på ett enkelt, rättssäkert och likvärdigt sätt. Därför vill Serverat göra det enklare att starta och driva företag, samtidigt som kommunernas arbete effektiviseras. Arbetet inleds med restaurangbranschen men kommer även inkludera besöksnäringen.

Digital förenkling ­­Serverat, Tillväxtverket

Varför ska kommuner införa Serverat?

Kommuner som har e-tjänster baserade på nationellt standardiserade tillstånd från Serverat får tillgång till myndigheternas sammansatta bastjänst. Det betyder att kommunen får tillgång till grundläggande företagsuppgifter. Uppgifterna blir även förifyllda, kompletta och korrekta i e-tjänsterna. Istället för att jaga in uppgifter kan handläggarna lägga tid på att utveckla kundmötet, ge bättre service och tillgänglighet.

Att införa Serverat

Exakt vilka aktiviteter din kommun behöver göra beror på era grundförutsättningar. Men att införa Serverats lösningar med nationellt standardiserade tillstånd, sammansatt bastjänst samt Guide och Checklista på verksamt.se innebär en rad aktiviteter och detta bör alla kommuner tänka på:

  • Säkerställa att du har en e-tjänsteplattform som har förmåga att konsumera uppgifter från den sammansatta bastjänsten.
  • Skriva ett anslutningsavtal med Bolagsverket för användande av den sammansatta bastjänsten.
  • Kontakta Tillväxtverket och länka samman Guide och Checklistan på verksamt.se med kommunens e-tjänst.
  • Förankra arbetet internt med verksamheten då införandet kan påverka interna processer.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Fredrik Berglund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.