Publicerad 17 november 2022

Samverkan med sociala företag

Samverkan och affärer med sociala företag kan visa vägen till nya möjligheter, innovativa arbetsformer och lösningar.

Med sitt samhällsnyttiga fokus kan sociala företag utföra tjänster som utvecklar den samhällsservice som kommuner och regioner ansvarar för och samtidigt bidra till att skapa arbetstillfällen för de grupper som står längst ifrån den ordinarie arbetsmarknaden.

Hösten 2020 publicerade SKR en handbok om kommuners och regioners samverkan med sociala företag.

Ny väg till innovativa välfärdslösningar - en handbok om samverkan med sociala företag

Det finns även en film på YouTube om SKR:s arbete med sociala företag där Region Örebro och Karlskoga kommun berättar om sina satsningar.

Film om SKR:s arbete med sociala företag

Utvecklingsnätverk sociala företag

Under 2021-2022 tar SKR nästa steg i utvecklingsarbetet genom att i ett ESF-finansierat utvecklingsnätverk stödja och följa tolv kommuners utvecklingsresa mot hållbara interna och externa samverkansstrukturer för att fortsatt främja den sociala ekonomin och fler affärer med sociala företag.

Utvecklingsnätverk sociala företag

Podd om kommuners samverkan med sociala företag

I denna podd får vi höra mer om vad sociala företag är. Vi får också exempel på hur en kommun kan göra affärer med sociala företag för att bidra till en framgångsrik samhällsutveckling och breddad arbetsmarknad.

Medverkande: Åsa Bengtsson, handläggare, arbetsmarknadssektionen, SKR, och Bente Sandström, enhetschef, Nordanstigs kommun.

Podd Kommuners samverkan med sociala företag

Vad är sociala företag?

Sociala företag baserar sin affärsverksamhet på en eller flera samhällsutmaningar. Till exempel kan de verka för att förbättra miljön, minska utanförskap och öka inkludering eller stärka utvecklingen av en ort eller plats. Kännetecken för sociala företag är att:

  • deras affärer är ett medel för att skapa samhällsnytta
  • de mäter sina resultaten i samhällsnyttiga mål
  • det mesta av överskottet går tillbaka till verksamheten.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Åsa Bengtsson
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR