Publicerad 23 maj 2024

Handbok om samverkan med sociala företag

SKR:s handbok beskriver hur kommuner och regioner kan finna nya vägar till välfärdslösningar. Den ger också konkreta exempel på hur kommuner och regioner kan utveckla samverkan och skapa affärer med sociala företag.

För att stötta kommuners och regioners samverkan med sociala företag har SKR tagit fram en handbok. Syftet med handboken är att ge kommuner och regioner en introduktion till sociala företag.

Ny väg till innovativa välfärdslösningar - en handbok om samverkan med sociala företag

Viktiga områden vid samverkan

Handboken lyfter fram följande områden för en väl fungerande samverkan.

Förankra frågan och utse politisk nämnd

Samverkan med sociala företag har kopplingar till flera ansvarsområden. Det politiska ansvaret för samverkan med sociala företag kan placeras antingen hos kommunstyrelse/regionstyrelse eller hos facknämnd. Olika placeringar kan ge olika inriktningar till hur kommunens/regions samverkan med sociala företag kan utvecklas.

Utse en samordnande funktion i verksamhetsorganisationen

Det praktiska ansvaret för kommunens/regionens samverkan med sociala företag kan placeras på en ledningsfunktion eller inom en sakfunktion. Om ansvaret placeras inom en arbetsmarknadsenhet definieras frågorna troligen som arbetsmarknadsfrågor, medan en placering på ett näringslivskontor antagligen leder till att samverkan med sociala företag blir en allmän näringslivsfråga.

Etablera en intern samordning mellan funktioner och enheter

För att undvika att samverkan med sociala företag blir en avgränsad sektorsfråga är det viktigt att utveckla en intern samverkan över verksamhetsgränser, där framförallt näringsliv, inköp och upphandling och arbetsmarknad bör vara representerade. Samla kollegor från olika ansvarsområden och utveckla interna rutiner och arbetssätt.

Utveckla styrdokument och handlingsplan

Styrdokument och handlingsplaner kan bidra till att synliggöra vikten av kommunens/regionens samverkan med sociala företag. De kan också användas för att prioritera insatser eller för att ange hur kommunen/regionen kan verka för att stötta framväxten av sociala företag.

Extern samordning

För att kunna samla de sociala företagen och föra en kontinuerlig dialog är det viktigt att man etablerar ett sådant forum med de sociala företagen.

Genomför upphandlingar

Använd upphandlingslagstiftningens olika möjligheter för upphandling.

Följ upp och utvärdera

Med ledning av styrdokument och handlingsplan är det viktigt att löpande följa upp och utvärdera hur kommunens/regionens samverkan med sociala företag har utvecklats. Använd gärna modeller för effektmätning.

Informationsansvarig

  • Nils Munthe
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.