Publicerad 28 maj 2024

Samverkan genom lagen om finansiell samordning - Finsam

Lagen gör det möjligt för kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och regioner att samverka finansiellt inom rehabiliteringsområdet.

Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och beslutar hur samarbetet och samverkan ska utformas och bedrivas utifrån lokala förutsättningar och behov.

Frivilligt för kommuner och regioner att delta i samordningsförbund

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har i uppdrag att träffa överenskommelse med kommuner och regioner för att bedriva finansiell samordning enligt Finsam-lagen. För kommuner och regioner är det frivilligt att delta. I slutet av 2023 var samtliga regioner och 274 kommuner medlem i något av de cirka 70 samordningsförbunden som finns i landet.

Medelstilldelning

Regeringen avsätter årligen medel till den finansiella samordningen. SKR har tillsammans med övriga parter deltagit i arbetet med att ta fram en modell för hur den statliga fördelningen ska gå till och där staten står för 50 procent och kommuner och regioner för 25 procent vardera.

Medelstilldelning, Finsam

Nationella rådet för finansiell samordning

SKR deltar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Socialstyrelsen i Nationella rådet för finansiell samordning samt i dess arbetsgrupp. Rådet behandlar frågor om finansiell samordning som är av gemensamt intresse.

Stöd i arbetet

Juridiskt stöd

SKR bidrar med juridiskt stöd i frågor som rör Finsam-lagen. Använd kontaktformuläret på den här webbsidan.

Grundutbildningar i finansiell samordning

SKR erbjuder tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan grundutbildningar i finansiell samordning för ledamöter i samordningsförbundens styrelser, förbundschefer eller andra intresserade.

Mer information och anmälan till grundutbildning, Finsam

Revision

Revision i samordningsförbunden är både en statlig och en kommunal angelägenhet. SKR erbjuder stöd till kommuner och regioner gällande revision i samordningsförbunden. Använd kontaktformuläret på den här webbsidan.

Lagen om finansiell samordning behöver ses över så att fler får det stöd de behöver

Lagen om finansiell samordning har funnits i 20 år. 2021 påtalade SKR utmaningar med nuvarande lagstiftning och skickade in en skrivelse till regeringen om en översyn av lagen. Under våren 2024 fick Försäkringskassan i uppdrag att analysera behovet av ändringar i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Myndigheten ska samråda med bland annat SKR.

Kontaktpersoner på SKR:

För regioner

Birgitta Olsson

birgitta.olsson@skr.se

För kommuner

Carina Cannertoft

carina.cannertoft@skr.se

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Carina Cannertoft
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.