Publicerad 13 oktober 2020

För fram­gångs­rik samhälls­utveckling

En kort introduktion till samverkan med sociala företag.

Att hitta nya och innovativa sätt att utveckla framgångsrika välfärdslösningar på komplexa samhällsproblem är en viktig uppgift för landets kommuner och regioner. I den omvandling av samhällsstrukturer som vi befinner oss i kan sociala företag visa på nya möjligheter, innovativa arbetsformer och lösningar i samhället. I denna broschyr ges en kort introduktion till kommuners och regioners samverkan med sociala företag.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.