Publicerad 13 september 2021

Kontaktuppgifter hälsoundersökningar annan region

Här finns kontaktuppgifter för hälsoundersökningar i respektive region inklusive tandvården. Uppgifterna uppdateras när nya uppgifter kommer in till SKR.

Enligt socialtjänstlagen är socialnämnden skyldig att underrätta regionen om att ett barn eller ung person 18–20 år, i anslutning till att vård utanför det egna hemmet inleds, ska erbjudas en hälsoundersökning.

Regionen är i sin tur enligt lag (2017:209) skyldig att erbjuda hälsoundersökning i dessa fall. Om barnet redan är placerat i en kommun som ligger i annan region än hemregionen ska det nya regionen (vårdregionen) enligt riksavtalet för utomlänsvård kunna genomföra hälsoundersökningen.

Blekinge

Fysisk och psykisk hälsa

Barnhälsovården i respektive kommun för 0–6 år

Barn- och ungdomskliniken, Blekinge sjukhus

Barnhälsovården i respektive kommun för 0–17 år

0455-73 10 63 Karlskrona 0454-73 10 63 Karlshamn

För åldersgruppen 18–20 år finns ingen överenskommelse

Tandhälsa

Folktandvården i respektive kommun, se 1177.se

Dalarna

Fysisk och psykisk hälsa

Vårdcentraler i Dalarna

Växel 023-49 00 00

Barnmottagning Falun

023- 49 19 21

Barnmottagning Mora

010-249 00 50

Tandhälsa

Tandvårdsstödet Dalarna

010-249 42 02

tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Gotland

Fysisk och psykisk hälsa

Barn- och ungdomsmottagning Visby lasarett

För 0–12 år
Telefon: 0498-26 43 31 eller
fax 0498-20 35 48


Vårdcentral Visby norr

För 13–20 år

Telefon 0498-26 82 90 eller fax 0498-20 35 57

Tandhälsa

Folktandvården Visby

0498-26 88 09

Gävleborg

Fysisk och psykisk hälsa

Barnklinikerna ( 0-12 år ):


Gästrikland

Barn- och ungdomsmottagningen i Gävle

Telefon: 026-154099
Postadress: Gävle sjukhus, Barn- och ungdomsmottagningen 107, 801 87 Gävle

Hälsingland

Barn- och ungdomsmottagningen i Hudiksvall

Telefon: 0650-92380
Postadress: Hudiksvalls sjukhus, Barn- och ungdomssjukvården, Budstn 710, Kungsgatan 33, 824 81 Hudiksvall

Barn- och ungdomsmottagningen i Bollnäs

Telefon: 0278-38401
Postadress: Bollnäs sjukhus, Barn- och ungdomsmottagning, Budstation -513-, 821 81 Bollnäs

Hälsocentraler ( 13-20 år ):

Närliggande hälsocentral

Tandhälsa

Hälsoval- och tandvårdsavdelningen, Beställarenheten för tandvård, Region Gävleborg

Telefon: 026-155726

Samverkanswebben Kontakt - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

Halland

Fysisk och psykisk hälsa

Barnmottagningen Kungsbacka

Telefon: 0300-56 51 93

Barnmottagningen Varberg

Telefon: 0340-48 12 20

Barnmottagningen Falkenberg

Telefon: 0346-560 43

Barnmottagningen Halmstad (även för Hylte o Laholm)

Telefon: 035-13 41 00

Inget klart när det gäller åldersgruppen 18–20 år.

Tandhälsa

Kontakta den tandvårdsklinik barnet/ den unge tillhör. Vid oklarhet kontakta Tandvården på Regionkontoret Telefon: 035-13 48 45

Jämtland/Härjedalen

Fysisk och psykisk hälsa

Hälsocentral


Information om att välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen

Tandhälsa

Uppgifter saknas.

Jönköping

Fysisk och psykisk hälsa

Barn och ungdomsmedicinska mottagningar i Jönköpings län

För 0–17 år
Växel 010-241 00 00

Vårdcentraler för unga

18–20 år
Växel 010-241 00 00

Tandhälsa

Folktandvården

Växel 010-241 00 00

Kalmar

Fysisk och psykisk hälsa

Barnkliniken Kalmar

Telefon: 0480-812 29 receptionen,
Telefontid: 08:30-11:30 och 13:00-16:30

Barnmottagningen Västervik

Telefon: 0490-873 46 receptionen
Telefontid: 08:30-11:30 och 13:00-16:30

Tandhälsa

Region Kalmar

Växel 0480-840 00

Kronoberg

Fysisk och psykisk hälsa

Uppgifter saknas.

Tips: Kontakta socialtjänsten i den kommun som barnet/den unge placeras i och fråga.

Tandhälsa

Uppgifter saknas.

Tips: Kontakta socialtjänsten i den kommun som barnet/den unge placeras i och fråga.

Norrbotten

Fysisk och psykisk hälsa


Uppgifter saknas.

Tips: Kontakta socialtjänsten i den kommun som barnet/den unge placeras i och fråga.

Tandhälsa

Uppgifter saknas.

Tips: Kontakta socialtjänsten i den kommun som barnet/den unge placeras i och fråga.

Skåne

Stockholm

Fysisk och psykisk hälsa

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i placeringskommunen (BUMM)

Oklart om de tar emot personer som fyllt 18 år.

Tandhälsa

Tandvården

Sörmland

Fysisk och psykisk hälsa

Hälsoval, Region Sörmland

Telefon: 016-10 43 62

Tandhälsa

Tandvårdsenheten, Region Sörmland

Telefon 0155-24 59 21 eller
växel 0155-24 50 00

Uppsala

Fysisk och psykisk hälsa

Sektionen för barns vård och hälsa

Telefon: 018-611 03 83 specialistsjuksköterska

Tandhälsa

Efter att socialtjänsten först bedömt behovet av tandundersökning:

  1. Socialtjänsten kontaktar listad tandläkare, Folktandvården (FTV) eller Privattandvården (PT).
  2. Är listad tandläkare okänd kontaktas Region Uppsala, 018-611 62 00 val 4
  3. Är barnet ej listat bokas tid hos en FTV-klinik.

Värmland

Fysisk och psykisk hälsa

Barn och ungdomsmedicinska öppenvårdsmottagningen i:

Arvika

Telefon: 0570-71 27 25 eller 0570-71 27 26 (placeringar i Arvika, Eda, Sunne, Årjäng)

Karlstad Gripen

Telefon: 054-61 66 45 (placeringar i Forshaga, Grums, Hammarö, Hagfors, Karlstad, Kil, Munkfors, Säffle, Torsby, Kronoparken, Rud, Skattkärr)

Kristinehamn

Telefon: 0550-861 28 eller 0550-861 27 (placeringar i Filipstad, Kristinehamn, Storfors)

Saknas uppgifter om åldersgruppen 18–20 år. Tips: ställ frågan till någon av mottagningarna ovan.

Tandhälsa

Folktandvården i respektive kommun

Västerbotten

Fysisk och psykisk hälsa

Kontakta verksamhetschef på lämpligaste Hälsocentral.

Blanketter och annan information finns på:

Region Västerbotten Konsultation och hälsoundersökningar på begäran av socialtjänsten

Tandhälsa

Kontakta avdelningschef vid lämpligaste Folktandvård.

Västernorrland

Fysisk och psykisk hälsa

Uppgifter saknas.
Tips: Kontakta socialtjänsten i den kommun som barnet/den unge placeras i och fråga.

Tandhälsa

Uppgifter saknas.
Tips: Kontakta socialtjänsten i den kommun som barnet/den unge placeras i och fråga.

Västmanland

Fysisk och psykisk hälsa

Barnmottagningen/Barnkliniken, Västmanlands sjukhus, Västerås

För barn 0–17 år

Telefon: 021-17 30 00, regionens växel

Familjeläkare på den mottagning där individen är listad

För unga 18–20 år.

Telefon: 021-17 30 00, regionens växel.

Tandhälsa

Kontakta den tandvårdsklinik där barnet eller den unga är listad.

Om det är oklart vilken vårdgivare som barnet är listat hos kan Tandvårdsenheten Region Västmanland kontaktas
Tel. 021-17 47 38.

Västra Götaland

Fysisk och psykisk hälsa

Uppgifter saknas.
Tips: Kontakta socialtjänsten i den kommun som barnet/den unge placeras i och fråga.

Tandhälsa

Uppgifter saknas.
Tips: Kontakta socialtjänsten i den kommun som barnet/den unge placeras i och fråga.

Örebro

Fysisk och psykisk hälsa

Region Örebro

Växel 010–602 10 00

Tandhälsa

Tandvårdsenheten Region Örebro

019-6027188, 019-6027178

Östergötland

Fysisk och psykisk hälsa

Barn- och ungdomskliniken, Vrinnevisjukhuset

Telefon: 010-104 38 80

Tandhälsa

Tandvårdsenheten010-103 73 27 alt.
010-103 73 68

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset