Publicerad 1 november 2023

Samordnad individuell plan (SIP) för barn och unga

När barn behöver en samordnad individuell plan (SIP) kan många olika organisationer behöva samverka: socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola. Även polisen och Försäkringskassan kan behöva delta.

När behövs en SIP?

Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas när någon, oavsett dennes ålder och problem, behöver insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvård och insatserna behöver samordnas. SIP upprättas tillsammans med barnet själv och dennes vårdnadshavare. Både socialtjänsten och hälso- och sjukvården har en skyldighet att ta initiativ till SIP för att hjälp och stöd ska kunna samordnas. Aktörer som exempelvis förskola, skola, Försäkringskassa, polis, LSS-verksamhet och civilsamhälle kan ingå i arbetet.

SIP tydliggör vem som ska göra vad vilket är viktigt exempelvis för:

  • de vårdnadshavare som lägger ner mycket tid på att förmedla information mellan olika verksamheter
  • en ungdom och dennes vårdnadshavare när ungdomen har problem med alkohol eller andra droger och hjälp behövs från flera aktörer
  • de barn och deras vårdnadshavare när barnet inte går i skolan och hjälp behövs av flera aktörer
    barn och ungdomar som är placerade, asylsökande eller nyanlända och hjälp behövs från flera aktörer

Material om SIP

På webbplats för utvecklingsprojektet inom SKR - Uppdrag Psykisk Hälsa, UPH , finns material om SIP för barn och unga.

SIP för barn och unga, Uppdrag psykisk hälsa

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.