Publicerad 19 oktober 2021

Kontaktuppgifter i regioner för socialtjänsten vid begäran av hälsoundersökning för placerade barn

SKR har tillsammans med länens utvecklingsledare för barn och unga sammanställt en kontaktlista för respektive region dit socialtjänsten kan vända sig för att begära en hälsoundersökning av placerade barn.

Kommunernas socialtjänster har vid upprepade tillfällen lyft fram svårigheten med att hitta rätt väg in i regionen för att begära en hälsoundersökning av placerade barn. SKR har därför tillsammans med länens utvecklingsledare för barn och unga sammanställt en kontaktlista för respektive region dit socialtjänsten kan vända sig för att begära en hälsoundersökning. Uppgifterna gäller såväl barn som placeras inom den egna regionen som barn som placeras i en annan region.

I vissa regioner räcker det att socialtjänsten kontaktar en aktör i regionen som sedan ser till att begäran går till de som ska undersöka fysisk hälsa, inklusive oral hälsa samt psykisk hälsa. I andra regioner behöver socialtjänsten ta dessa kontakter separat. Detta bör vara reglerat i överenskommelsen mellan kommun och region. Ta reda på vad som gäller i din kommun och region.

Blekinge

Hälsoundersökning avseende barn i Region Blekinge

Fysisk hälsa och psykisk hälsa

0- 17 år

Begäran skickas till Basenhet Barn, där det sedan avgörs om hälsoundersökningen sker i Karlshamn respektive Karlskrona utifrån var barnet/den unge bor.

Adress: Barn och Ungdomskliniken, Blekingesjukhuset

Basenhet Barn

371 85 Karlskrona

Telefon: 0455-731 000 (växel)

barn.blekingesjukhuset@regionblekinge.se

Oral hälsa

Uppgifter saknas. Kontakta Folktandvården i respektive kommun, se Vårdguiden Blekinge 1177.se

Dalarna

Hälsoundersökning avseende barn i region Dalarna

Fysisk och psykisk hälsa

Vårdcentraler i Dalarna

Växel 023-49 00 00

Barnmottagning Falun

023- 49 19 21

Barnmottagning Mora

010-249 00 50

Oral hälsa

Tandvårdsstödet Dalarna

010-249 42 02

tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Gotland

Hälsoundersökningar avseende barn i Region Gotland

Fysisk och psykisk hälsa

0–12 år

Barn- och ungdomsmottagning Visby lasarett

Telefon: 0498-26 43 31

13–20 år

Vårdcentral Visby Norr

Telefon 0498-26 82 90

Oral hälsa

0-21 år

Folktandvården Visby

Telefon 0498-26 88 09

Gävleborg

Hälsoundersökningar avseende barn i Region Gävleborg

Fysisk och psykisk hälsa

0-5 år

Barnavårdscentraler

Sök via

Förteckning över barnavårdscentraler i Region Gävleborg

6-12 år

Barn- och ungdomssjukvårdens mottagningar:

Gästrikland

Barn- och ungdomsmottagningen i Gävle

Telefon: 026-154099

Adress: Gävle sjukhus, Barn- och ungdomsmottagningen 107, 801 87 Gävle

Hälsingland

Barn- och ungdomsmottagningen i Hudiksvall

Telefon: 0650-923 80

Adress: Hudiksvalls sjukhus, Barn- och ungdomssjukvården Kungsgatan 33, 824 81 Hudiksvall

Barn- och ungdomsmottagningen i Bollnäs

Telefon: 0278-384 01

Adress: Bollnäs sjukhus, Barn- och ungdomsmottagning, 821 81 Bollnäs

13-20 år

Hälsocentraler

Sök via

Förteckning över hälsocentraler i Region Gävleborg

Oral hälsa

Kontaktuppgifter till kliniker inom Folktandvården Gävleborg AB eller privata vårdgivare för tandvård 177 Hitta vård

Halland

Hälsoundersökningar avseende barn i Halland

Fysisk och psykisk hälsa

Barnmottagningen Kungsbacka

Telefon: 0300-56 51 93

Barnmottagningen Varberg

Telefon: 0340-48 12 20

Barnmottagningen Falkenberg

Telefon: 0346-560 43

Barnmottagningen Halmstad (även för Hylte o Laholm)

Telefon: 035-13 41 00

Inget klart när det gäller åldersgruppen 18–20 år.

Oral hälsa

Kontakta den tandvårdsklinik barnet/ den unge tillhör. Vid oklarhet kontakta Tandvården på Regionkontoret telefon: 035-13 48 45

Jämtland/Härjedalen

Hälsoundersökningar avseende barn i Region Jämtland/Härjedalen

Fysisk och psykisk hälsa

Alla åldrar

Alla hälsocentraler i länetInformation om att välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen

Oral hälsa

Alla åldrar

Alla tandvårdsmottagningar i länet


Jönköping

Hälsoundersökningar avseende barn i Region Jönköping

Fysisk och psykisk hälsa

0-17 år

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Region Jönköping

18-20 år

Vårdcentralerna "Bra Liv" i regionens regi

Samtliga vårdcentraler "Bra Liv" i regionens regi samt vårdcentraler i privat regi (För privat regi -se under "Kontakta ledningen")

Oral hälsa

0 - 20 år

Folktandvården

Kalmar

Hälsoundersökningar avseende barn i Region Kalmar

Fysisk och psykisk hälsa

0-18 år

Barn- och ungdomskliniken i Kalmar eller Västervik

Kalmar: Telefon 0480-81229

Västervik: Telefon 0490-87346

Postadresser:

Kalmar: Länssjukhuset i Kalmar, Barn- och ungdomsmottagningen, 391 85 Kalmar

Västervik: Västerviks sjukhus, Barn och ungdomsmottagningen, 593 81 Västervik

18-20 år

Hälsovalsenhet där den unge är listad/boende.

Socialsekreteraren ringer till aktuell hälsovalsenhet och anger vid knappval alternativet vårdgivare, alternativt via direktnummer om detta finns.

Regionens hälsocentraler nås via telefon: 0480-81 000 (växel)

Hälsocentralernas postadress nås via 1177.se.

Oral hälsa

0-20 år

Folktandvården, där man är boende.

Telefon: 0480-81 000 (växel)

Kronoberg

Hälsoundersökningar avseende barn i Region Kronoberg

Fysisk och psykisk hälsa

0-17 samt 18-21 år

Barnklinikerna Ljungby & Växjö

Överenskommelser och rutiner mellan Region Kronoberg och kommunerna

(se under flik O-P och därefter under rubriken ”Placering familjehem eller Hem för vård eller boende").

Tid bokas på telefon: 0470-58 84 26 eller 0372-58 53 60

För övriga kontaktuppgifter se beställningsblanketterna.

Oral hälsa

0-20 år

Olika tandvårdskliniker. Tandvårdsstrategen hjälper till med information om var barnet/den unge är listat eller var utomlänsundersökning kan ske.

Kontaktuppgifter:

Tandvårdsstrateg Gunnel Håkansson

Telefon: 076-47684162

E-post: gunnel.hakansson@kronoberg.se

Blankett beställning av tandhälsoundersökning enligt BBIC, Region Kronoberg

Norrbotten

Hälsoundersökningar avseende barn i Region Norrbotten

Fysisk och psykisk hälsa


Uppgifter saknas.

Tips: Kontakta socialtjänsten i den kommun som barnet/den unge placeras i och fråga.

Oral hälsa

Uppgifter saknas.

Tips: Kontakta socialtjänsten i den kommun som barnet/den unge placeras i och fråga.

Skåne

Hälsoundersökningar avseende barn i Region Skåne

Fysisk och psykisk hälsa

Vårdgivare Skåne

Oral hälsa

Vårdgivare Skåne

Stockholm

Hälsoundersökningar avseende barn i Region Stockholm

Fysisk och psykisk hälsa

0-17 år

Samtliga BUMM

Hitta vård - 1177 Vårdguiden

18-20 år

Turebergs vårdcentral (SLSO)

Huddinge vårdcentral (SLSO)

Liljeholmens vårdcentral (SLSO)

Oral hälsa

0-20 år

Specialisttandvård med pedodonti

Vårdutbud i Region Stockholm (vardgivarguiden.se)

Sörmland

Hälsoundersökningar avseende barn i Region Sörmland

Fysisk och psykisk hälsa

Hälsoval, Region Sörmland

Telefon: 016-10 43 62

Oral hälsa

Tandvårdsenheten, Region Sörmland

Telefon: 0155-24 59 21 eller växel 0155-24 50 00

Uppsala

Hälsoundersökningar avseende barn i Region Uppsala

Fysisk och psykisk hälsa

0-18 år

Akademiska sjukhuset Barns vård och hälsa/ Barnskyddsteamet

Telefon: 018-611 03 83

Adress:

Akademiska sjukhuset

Barns vård och hälsa/ Barnskyddsteamet

751 85 Uppsala

19-20 år

Vårdcentral i Uppsala län

Nära vård och hälsa - Region Uppsala

Oral hälsa

0-20 år

Folktandvården - Region Uppsala

Se rutin nedan:

1. Socialtjänsten kontaktar listad tandläkare, Folktandvården (FTV) eller Privattandvården (PT).

2. Är listad tandläkare okänd kontaktas Region Uppsala, 018-611 62 00 val 4

3. Är barnet ej listat bokas tid hos en FTV-klinik.

Värmland

Hälsoundersökningar avseende barn i Region Värmland

Fysisk och psykisk hälsa

Barn och ungdomsmedicinska öppenvårdsmottagningen i:

Arvika

Telefon: 0570-71 27 25 eller 0570-71 27 26 (placeringar i Arvika, Eda, Sunne, Årjäng)

Karlstad Gripen

Telefon: 054-61 66 45 (placeringar i Forshaga, Grums, Hammarö, Hagfors, Karlstad, Kil, Munkfors, Säffle, Torsby, Kronoparken, Rud, Skattkärr)

Kristinehamn

Telefon: 0550-861 28 eller 0550-861 27 (placeringar i Filipstad, Kristinehamn, Storfors)

Saknas uppgifter om åldersgruppen 18–20 år. Tips: ställ frågan till någon av mottagningarna ovan.

Oral hälsa

Folktandvården i respektive kommun

Västerbotten

Hälsoundersökningar avseende barn i Region Västerbotten

Fysisk och psykisk hälsa

Placerade barn 0-21 år

Hälsocentralen

(både privata och regionens - alla är möjliga att vända sig till)

Oral hälsa

Placerade barn 2-23 år

Folktandvården

Kontakta avdelningschef vid lämpligaste Folktandvård via 1177.seSe även Konsultation och hälsoundersökningar på begäran av socialtjänsten, Region Västerbotten för Excelark med kontaktuppgifter (under rubriken ”Kompletterande dokument”)


Västernorrland

Hälsoundersökningar avseende barn i Region Västernorrland

Fysisk och psykisk hälsa

Uppgifter saknas för närvarande.
Tips: Kontakta socialtjänsten i den kommun som barnet/den unge placeras i och fråga.

Oral hälsa

Uppgifter saknas för närvarande.
Tips: Kontakta socialtjänsten i den kommun som barnet/den unge placeras i och fråga.

Västmanland

Hälsoundersökningar avseende barn i Region Västmanland

Fysisk och psykisk hälsa

0-17 år

Barn och ungdomskliniken

Telefon: 021- 17 31 68

Fax: 021- 17 45 91

Adress:

Västmanlands sjukhus Västerås

Barnmottagningen Ing. 31

721 89 Västerås

18-20 år

Familjeläkarmottagning där den unge är listad

Telefon: 021-17 30 00 (Regionens växel) för att efterfråga faxnummer till aktuell familjeläkarmottagning samt telefonnummer till verksamhetschef.

Vårdcentraler i Västmanland - 1177 Vårdguiden

Oral hälsa

0-20 år

Den tandvårdsklinik där barnet/den unge är listad.

Tandläkare som har avtal med Region Västmanland - 1177 Vårdguiden

0-20 år om oklart var personen är listad

Tandvårdsenheten Region Västmanland

Telefon: 021 -17 47 38

Tandvårdsenheten Region Västmanland

E-post: tandvardsenheten@regionvastmanland.se

Adress:

Tandvårdsenheten

Region Västmanland

Regionhuset, ing 4

721 89 Västerås

Västra Götaland

Hälsoundersökningar avseende barn i Region Västra Götaland

Fysisk och psykisk hälsa

0-20 år

Vårdcentral

Vårdcentraler i Västra Götaland

Oral hälsa avseende barn från annan region

3-20 år

Tandvårdssamordning, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen

Support – för vårdgivare:

Telefon: 010 - 441 27 00 (måndag, onsdag och torsdag, kl. 09.00-11.00)

epost: koncernkontoret.tandvard@vgregion.se

Oral hälsa avseende barn i regionen

3-19 år

Tandvårdsklinik

Tandvård i Västra Götaland 3-19 år

Unga vuxna 20+ år

Tandvårdsklinik

Tandvård i Västra Götaland

Överenskommelsen för barns och ungas hälsa i Västra Götaland

Örebro

Hälsoundersökningar avseende barn i Region Örebro

Fysisk och psykisk hälsa

0-5 år

Barnhälsovården i samtliga länsdelar.

Respektive barnavårdscentral vid länets vårdcentraler.

6-17 år

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i västra länsdelen,

Karlskoga lasarett, 691 81 Karlskoga

Telefon: 0586 – 664 41

18-20 år

Vårdcentral i samtliga länsdelar, respektive vårdcentral.

Psykiatri 18-20 år

Norra länsdelen:

Allmänpsykiatrisk öppenvård, Lindesbergs lasarett, 711 82 Lindesberg

Telefon: 0581-852 83

Södra länsdelen:

Allmänpsykiatrisk öppenvård, Hallsbergs vårdcentral, 694 00 Hallsberg

Telefon 0582-880 74

Västra länsdelen:

Allmänpsykiatrisk öppenvård, Karlskoga lasarett, 691 81 Karlskoga

Telefon: 0586-665 00

Örebro:

Allmänpsykiatrisk öppenvård, Universitetssjukhuset, 701 85 Örebro

Telefon: 019-602 05 96

Oral hälsa

Tandhälsoundersökningar genom Folktandvården - Avdelningen för pedodonti

Telefon: 019-602 45 51, 019-602 71 88, 019-602 71 78

Aktuella avtal och överenskommelser mellan Region Örebro och regionernas kommuner

Östergötland

Hälsoundersökningar avseende barn i Region Östergötland

Fysisk och psykisk hälsa

0-18 år

Barn- och ungdomskliniken, Vrinnevisjukhuset

Telefon: 010-104 38 80

E-post: sekrbarnvinbkc@regionostergotland.se

Adress:

Barn- och ungdomskliniken

Vrinnevisjukhuset

601 82 Norrköping

Oral hälsa

3-23 år

Tandvårdsenheten Region Östergötland

Telefon: 010-103 73 27, 010-103 73 68, 010-103 73 94

E-post: region@regionostergotland.se

Adress:

Tandvårdsenheten

Region Östergötland

581 91 Linköping

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset