Publicerad 17 maj 2024

Filmer och rapporter: Öppen förskola för språk och integration

Filmer och rapporter med tema öppen förskola för att främja integration och etablering för utrikes födda kvinnor.

Filmer om öppen förskola

Öppen förskola ger tidiga insatser för integration

Videon innehåller infografik som visar hur öppna förskolan gör ett viktigt förebyggande arbete. Potentialen att stödja än fler utrikes födda föräldrar och deras barn till etablering, minskad utsatthet och ett bättre liv är stor.

Filmen är ca två minuter.

Fördelarna med att satsa på öppen förskola

Infografikvideon visar hur insatser på öppna förskolan kan stödja etablering och öka deltagandet i den ordinarie förskolan.

Filmen är ca tre minuter.

Deltagare på öppen förskola berättar

Ett exempel på hur öppna förskolan öppnar vägar in i samhället för utrikes födda kvinnor.

Filmen är ca tre minuter.

Öppna förskolan – vägen till integration

Den öppna förskolan kan vara en väg att snabbare komma i studier och arbete för utrikes födda kvinnor. Drygt 200 kommuner har öppna förskolor och cirka 100 av dem erbjuder riktade insatser mot utrikes födda föräldrar. Så potentialen är stor. På öppna förskolor idag erbjuds bland annat språkträning, samhällsinformation, yrkesvägledning, hälsoinformation och stöd att börja förskolan.

Filmen är ca tre minuter.

Öppen förskola förankrad på alla nivåer

Så här arbetar Malmö stad med öppna förskolan som vägen in i skolsystemet för alla barn och som resurs till att stötta utrikes födda föräldrars väg in i samhället.

Filmen är ca fem minuter.

Illustrationer som kommuner kan använda

SKR har friköpt fyra illustrationer som kommuner kan använda för att informera om verksamhet med koppling till integrationssatningar på öppen förskola.

Rapporter om öppen förskola som arena för etablering och integration

För mig och mitt barn

Skriften För mig och mitt barn är en intervjustudie som bygger på intervjuer med 15 utrikes födda kvinnor som regelbundet besöker en öppen förskola och tar del av de insatser som syftar till att främja språk och integration.

Öppen förskola öppnar många dörrar

Kunskapsöversikten Öppen förskola öppnar många dörrar innehåller en sammanställning av aktuell kunskap och forskning på området etablering för utrikes födda kvinnor och förskolans betydelse.

Slutrapport till regeringen, Öppen förskola för språk och integration 2018–2020 (PDF) Pdf, 2 MB.

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.