Publicerad 19 september 2019

Öppen förskola öppnar många dörrar

Utrikes födda kvinnor kommer senare ut i arbete och studier jämfört med utrikes födda män. Många av landets kommuner erbjuder öppen förskola med språkstöd och andra integrationsinsatser till dessa kvinnor. Denna rapport är en översikt av befintlig kunskap på området framtagen på uppdrag av SKL.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.